Onko mindfulness positiivista ajattelua?

 In Mindfulness, Mindfulness työssä, Väärinkäsityksiä mindfulnessista

Viisi väärinkäsitystä mindfulnessista, osa 5

Positiivisella ajattelulla on tutkitusti paljon myönteisiä vaikutuksia. Itsekin viihdyn myönteisesti suhtautuvien ihmisten seurassa paremmin. On kuitenkin hyvä huomata tietoisen läsnäolon harjoittamisen ja positiivisen ajattelun välillä oleva painotusero. Ero tulee näkyväksi siinä, miten suhtaudumme mielemme sisältöihin.

Positiivisessa ajattelussa, tai ainakin sen naiivisti ymmärretyssä muodossa, voidaan nähdä toive siitä, että voisimme aina korvata kielteiset mielentilat paremmin toimivilla.

Aina ihmisen voimat eivät kuitenkaan riitä positiiviseen ajatteluun. Silloin naiivisti ymmärretystä positiivisuuden sanomasta voi tulla taakka, joka lisää riittämättömyyden ja epäonnistumisen tunnetta. Pahimmillaan se voi tuottaa lisää kielteistä ajattelua, kun soimaamme itseämme negatiivisuudesta.

Näin ymmärretyn positiivisen ajattelun tärkeämpi rajoite on kuitenkin siinä, että se yrittää ratkaista suhteen mielen sisältöihin samalla tasolla, jolla ne toimivat. Kun olemme ajatusten pyörityksessä, vaikkapa aamuneljältä kun pitäisi nukkua, ajattelun lisääminen ei ole paras ratkaisu. Vaikka myönteisestä ajattelusta voi silloinkin löytää helpotusta, yritys korvata mielen sisältöjä toisilla on kuin hoitaisimme oiretta pyrkimättä vaikuttamaan sen alkusyyhyn.

Tietoisen läsnäolon harjoittaminen pyrkii sen sijaan löytämään uuden, hyväksyvän suhteen ajatuksiimme ja tunteisiimme, niin myönteisiin kuin kielteisiinkin. Tietoista läsnäoloa harjoittaessamme pääsemme työskentelemään lähempänä ongelman alkuperäistä syytä: mielemme taipumusta jatkuvasti arvottaa, takertua ja vastustaa. Mindfulness-taitojen harjoittaminen auttaa meitä hyväksymään mielentilamme ja voi vähittäin vapauttaa meitä mielen takertuvasta ja arvottavasta taipumuksesta.

Yllättävää kyllä, niin arkikokemus kuin tieteelliset tutkimuksetkin kertovat, että hyväksymällä niin kielteiset kuin myönteiset ajatukset ja tunteet myös positiivisuutemme vähitellen lisääntyy. Ajatusten ja tunteiden näkeminen sellaisina kuin ne ovat on usein toimivin ja ponnistelemattomin tie muutokseen.

Ero positiivisen ajattelun ja tietoisen läsnäolon välillä ei kuitenkaan ole ylittämätön ja lähestymistavoilla on myös paljon yhteistä. Myös mindfulness-harjoitteluun voidaan liittää pyrkimys myönteisten mielentilojen viljelemiseen. Voit pyrkiä vahvistamaan onnistumista ja elämäniloa tukevia ajatus- ja tunnetottumuksia ilman, että vastustat mielesi muita sisältöjä.

Voit kylvää myönteisiä ajatuksia ja tekoja ympärillesi kuin pieniä siemeniä ja sitten päästää niistä levollisesti irti. Jotkut niistä itävät, jotkut eivät, ja voit suhtautua siihen hyväksyvästi.

Lue myös aiemmat:

Osa 1: Onko mindfulness vain pehmoja varten?
Osa 2: Onko mindfulness uskonnollista?
Osa 3: Onko mindfulness vain rentoutumista?
Osa 4: Onko mindfulness mielen tyhjentämistä?

Recommended Posts

Leave a Comment