Mindfulness ohjaajakoulutus

Mindfulness-ohjaajakoulutus CMW®

Seuraava ohjaajakoulutus käynnistyy vuoden 2021 puolivälissä. Haluatko heti tiedon seuraavan ohjelman päivämääristä, kun ne vahvistuvat? Jätä yhteystietosi alla olevan linkin kautta niin saat tiedon ensimmäisten joukossa.

Alla on aiemman ohjelman tiedot, joista saat kuvan tulevasta ohjelmasta.

Kouluttaudu työelämän mindfulness-asiantuntijaksi

21.9.2021 – 11.5.2022

Huom! Ohjelman haku sulkeutuu maanantai-iltana 30.9.2019. Siihen asti voit vielä hyödyntää pidennetyn varhaisen ilmoittautujan edun. 

Haluatko hyödyntää mindfulness-osaamista työssäsi? Haluatko vahvistaa mindfulness-taitojasi ja saada ne pysyvästi osaksi elämääsi?

Työelämään suunnattu Mindfulness-ohjaajakoulutus antaa monipuoliset valmiudet ohjata mindfulness-harjoituksia ryhmille ja yksilöille sekä suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti mindfulness-ohjelmia, jotka lisäävät hvinvointia, työssä onnistumista ja työn tuottavuutta.

Syyskuussa alkava koulutus soveltuu erityisesti palveluita työyhteisöille tarjoaville sekä niille, jotka esimiehinä, HR-ammattilaisina tai hyvinvoinnin asiantuntijoina haluavat hyödyntää mindfulness-menetelmää oman työyhteisönsä johtamisessa ja kehittämisessä. Aiempiin viiteen ohjelmaan on osallistunut myös monia, jotka ovat hankkineet mindfulness-ohjaamisen valmiuksia muihin tarkoituksiin. Ohjelma antaa myös erinomaisen mahdollisuuden lisätä omaa hyvinvointia ja syventää ymmärrystä mindfulnessista ja sen harjoittamisesta.

Tervetuloa hakemaan mukaan vuoden 2021 Mindfulness-ohjaajakoulutukseemme CMW®!

Mindfulness-ohjaajakoulutus antaa sinulle

 • Vahvan ymmärryksen, kuinka mindfulness-taidot voivat tukea hyvinvointia, työssä onnistumista ja työn tuottavuutta
 • Monipuoliset taidot ohjata itsenäisesti mindfulness-harjoituksia ryhmille ja yksilöille
 • Valmiudet suunnitella ja toteuttaa eri tyyppisiä mindfulness-ohjelmia erityisesti työyhteisöjen tarpeisiin
 • Viimeisimmät tiedot mindfulness-harjoittelun tieteellisesti tutkituista vaikutuksista
 • Taitoja viedä työyhteisöön tietoiseen läsnäoloon perustuvia parhaita käytäntöjä, jotka tukevat hyvinvointia, työssä onnistumista ja työn tuottavuutta
 • Valmiudet tukea monipuolisesti mindfulness-taitojen kehittymistä palveluntarjoajana tai työyhteisön sisäisenä mindfulness-asiantuntijana
 • Monipuolisen aineiston ohjaamisesi ja ohjaajana kehittymisesi tueksi
 • Mahdollisuuden syventää omaa mindfulness-harjoitteluasi ja huolehtia omasta hyvinvoinnistasi

Ohjelmasta valmistuminen antaa sinulle oikeuden käyttää nimikettä Mindfulness-ohjaaja CMW® (Certified by Mind at Work).

Kenelle ohjelma soveltuu?

Mind at Workin Mindfulness-ohjaajakoulutus soveltuu jokaiselle, joka haluaa auttaa työyhteisöjä, ryhmiä tai yksilöitä hyödyntämään mindfulness-taitoja hyvinvoinnin ja työssä onnistumisen tukena.

Ohjelma soveltuu erityisesti palveluita työyhteisöille tarjoaville (kuten työyhteisöjen kehittäjät, kouluttajat, valmentajat, työnohjaajat, hyvinvoinnin ammattilaiset, työterveyspsykologit ja muut työterveyshuollon edustajat) sekä niille, jotka haluavat esimerkiksi johtajina, esimiehinä, HR-ammattilaisina tai sisäisinä kouluttajina kehittää mindfulness-taitoja työyhteisössään ja viedä sinne näiden taitojen hyödyntämiseen perustuvia parhaita käytäntöjä.

Ohjelmaan osallistumisen edellytyksenä on perustiedot mindfulnessista. Tämän täyttää vähintään kahden päivän laajuiseen mindfulness-koulutukseen osallistuminen tai muu erikseen hyväksyttävä osoitus riittävistä perustiedoista. Mikäli et ole osallistunut tarvittavaan koulutukseen, ota yhteyttä niin katsotaan yhdessä, onko kokemuksesi jo nyt riittävä.

Lisäksi osallistujilta edellytetään kokemusta omasta mindfulness-harjoittelusta sekä kiinnostusta omaan säännölliseen harjoitteluun, joka muodostaa ohjaamistaitojen syvenemisen perustan.

Ohjelman laajuus ja sisältö

Mindfulness-ohjaajakoulutuksen CMW® laajuus on 11 lähipäivää, jonka lisäksi ohjelmaan kuuluu itsenäistä työskentelyä ja mindfulness-taitojen harjoittamista.

Ohjaajakoulutuksessa syvennymme monipuolisesti mindfulness-menetelmän käyttöön painottaen erityisesti sen hyödyntämistä työyhteisöissä. Teemakohtaisissa osioissa mindfulness-taidot kytketään työssä onnistumisen kannalta keskeisiin tekijöihin kuten johtamiseen, hyvinvointiin, keskittymiskykyyn, tunneälyyn, tietoiseen vuorovaikutukseen, innovatiivisuuteen, päätöksenteon ja ongelmanratkaisun laatuun sekä oman mielen johtamiseen.

Ohjelma on suunniteltu tukemaan sinua oman ohjausotteen löytämisessä. Onnistumistasi ohjaajana tukevat myös osiot ohjaajana kehittymisestä, ryhmädynamiikasta ja mindfulness-palveluiden myynnistä. Ohjelmaan sisältyy myös viikonlopun mittainen hiljainen mindfulness-retriitti, joka syventää omaa harjoittelua ja lisää valmiuksia ohjaajana.

Ohjelman rakenne ja sisältö perustuvat hyvän palautteen ja vaikuttavuusarvion saaneeseen Mind at Workin kuuden jakson mittaiseen Mindfulness työssä -ohjelmaan. Ohjelma ei kuitenkaan perustu yksittäiseen tuotekonseptiin vaan pyrkii kehittämään osallistujien kykyä toteuttaa monipuolisesti eri tyyppisiä mindfulness-ohjelmia. Ohjelmaan ei liity erillisiä lisenssimaksuja, kuten useissa työelämään suunnatuissa ohjaajakoulutuksissa.

Ohjelman keskeiset harjoitukset perustuvat Jon Kabat-Zinnin Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) -ohjelmaan, joka on eniten tutkittu mindfulness-ohjelma maailmassa. Ohjelmassa hyödynnämme paljon myös työpäivän aikana tehtäviä vapaamuotoisia harjoituksia, jotka mahdollistavat taitojen saumattoman tuomisen työn arkeen.

Kouluttaja

Koulutusohjelman ohjaa johdon ja työyhteisöjen valmentaja ja mindfulnessohjaaja CFM Antti-Juhani Wihuri, jonka perustama Mind at Work Oy on mindfulnessin työelämäsovellusten edelläkävijöitä Suomessa.

Antti-Juhanilla on asiantuntija- ja esimiesuransa jälkeen yli 15 vuoden kokemus työyhteisöjen kehittäjänä ja coachina sekä yli 29 vuoden omakohtainen kokemus mielen harjoittamisesta eri meditaatiomenetelmin. Monipuolista mindfulness-ohjaajakolutustaan hän on viimeksi täydentänyt mm. Jon Kabat-Zinnin ja Saki Santorellin johdolla Massachusettsin yliopiston Center for Mindfulnessin ohjaajakoulutusohjelmassa.

Antti-Juhanin kirja ”Mindfulness työssä – Tietoinen läsnäolo vapauttaa onnistumaan” (AlmaTalent 2014) on yksi luetuimpia aiheestaan. Hän on myös suositun jo 12 kertaa toteutetun Mindful Coaching -ohjelman kehittäjä.

Haluaisitko mindfulnessin ammattilaiseksi?

Se on antoisaa työtä, jossa voit nähdä kehittymisen ja onnistumisen ilon. Voit tuntea auttavasi niin hyvinvointia kaipaavia kuin huippuvirettä etsiviä. Ja samalla voit uudistua itse ja huolehtia hyvinvoinnistasi!

Ohjaajakoulutus antaa sinulle monipuoliset valmiudet yhdistää mindfulness-osaaminen omaan työhösi.

Ohjelman oppimismenetelmät

Ohjelma käsittää 11 päivää intensiivistä lähiopetusta sisältäen retriitin perjantai-illasta sunnuntai-iltapäivään. Jaksojen välillä harjoitetaan mindfulness-taitoja, tutustutaan alan tuoreimpaan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin sekä tehdään oppimista syventäviä välitehtäviä. Oppimista tukee monipuolinen materiaali kirjallisessa muodossa, äänitteinä ja videoina sekä vertaiscoaching lähijaksojen välillä.

Ohjelma työmenetelmät tarjoavat rikkaan oppimisprosessin. Ohjelmassa hyödynnetään erityisesti teemakohtaisia syventäviä alustuksia, mindfulness-taitojen omakohtaista harjoittelua, monipuolista ohjaustaitojen harjoittelua sekä pienryhmätyöskentelyä. Keskeistä ohjelmassa on mahdollisuus harjoitella harjoitusten ohjaamista pienryhmissä ja saada siitä palautetta. Osallistujat myös hyödyntävät ohjelman antia omassa työssään ja elämässään. Ryhmän luottamuksellinen ilmapiiri mahdollistaa kokemuksellisen oppimisen.

Ohjelmaan sisältyy kirjallisuus- ja tutkimusreferaatti sekä kirjallinen lopputyö (10-12 sivua). Lopputyö voi olla esimerkiksi case-tutkimus itse ohjatusta ohjelmasta tai sen voi toteuttaa muulla omaa ohjaajana kehittymistä tukevalla tavalla.

Koulutuksen suorittaminen hyväksytysti edellyttää lähiopetuspäiviin osallistumista sekä referaattien ja kirjallisen lopputyön tekemistä. Esteen sattuessa 1-2 lähiopetuspäivistä on mahdollista korvata muulla suorituksella.

Ohjelman vaikuttavuutta ja ohjaajana kehittymistä tukee henkilökohtainen kehittymissuunnitelma sekä sen toteutumisen seuraaminen oppimispäiväkirjan avulla.

Ohjelman ajat ja paikka

 • Jakso 1:  21.-22.9.2021
 • Jakso 2:  26.10.2021
 • Jakso 3:  30.11.2021
 • Jakso 4:  18.1.2022
 • Jakso 5:  15.2.2022
 • Retriitti:  18.-20.3.2022
 • Jakso 6:  5.4.2022
 • Jakso 7:  10.-11.5.2022

Kellonajat: Lähiopetuspäivät ovat klo 9 – 17. Retriitti alkaa perjantai-iltana klo 17 ja päättyy sunnuntaina klo 16 mennessä. Retriittiin on mahdollista osallistua myös saapumalla myöhemmin perjantai-iltana.

Paikka: Lähiopetuspäivät ovat Joogakoulu Shaktassa, Työpajankatu 10 A, 4. krs, 00580 Helsinki (Kalasatama). Retriitti järjestetään Elontulen kurssikeskuksessa Karjalohjalla.

Etäosallistuminen: Ohjelman lähiopetuspäiviin järjestetään etäosallistumismahdollisuus, mikäli koronaepidemia ohjelman aikana sitä vielä edellyttäisi. Lähiopetuspäivät järjestetään mahdollisimman turvallisesti ottaen huomioon kulloinkin voimassa olevat viranomaisten suositukset.

Hyödynnä varhaisen ilmoittautujan etu

Hinnat ja edut

Hinnat ja alennukset

Huom! Ohjelman haku sulkeutuu 31.8.2021. Varmista paikkasi ennen sitä.

Ohjelman hinta, kun maksat yksityishenkilönä etkä voi vähentää alv:tä:

 • Varhaisen ilmoittautujan etuhinta 30.7.2021 mennessä ilmoittautuville on 2850 € (sis. alv. 24 %)
 • Varhaisen ilmoittautujan etuhinta 26.8.2021 mennessä ilmoittautuville on 2990 € (sis. alv. 24 %)
 • Koulutuksen normaalihinta on 3200 € (sis. alv. 24 %)

Ohjelman hinta, kun maksajana on organisaatio (yritys, yhteisö, toiminimi tai ammatinharjoittaja):

 • Varhaisen ilmoittautujan etuhinta 30.7.2021 mennessä ilmoittautuville on 2850 € + alv. 24 %
 • Varhaisen ilmoittautujan etuhinta 24.8.2021 mennessä ilmoittautuville on 2990 € + alv. 24 %
 • Koulutuksen normaalihinta on 3200 € + alv. 24 %
 • Mikäli organisaatiostasi tulee koulutukseen useampi osallistuja, voit pyytää tarjousta erikseen.

Kaikki 18.6.2021 mennessä ilmoittautuneet saavat lisäksi kirjapaketin ohjelmaan liittyvää kirjallisuutta. Tarkemmat tiedot edusta ovat alla.

Hinta sisältää

Ohjelman hinta sisältää

 • Lähiopetuspäivien opetuksen, ryhmätyöt ja välitehtävät
 • Koulutusaineiston kirjallisuutta lukuunottamatta
 • Kirjan Mindfulness työssä – Tietoinen läsnäolo vapauttaa onnistumaan (Antti-Juhani Wihuri, Talentum 2014, arvo 45 €)
 • Mindfulnessapp.fi-palvelun mindfulness-äänitteet maksutta 12 kuukauden ajaksi (arvo 58,80 €)
 • Äänitteen ’Mindfulness – Keskeiset harjoitukset’  mp3- ja CD-muodossa (Antti-Juhani Wihuri, 2012, arvo 55,80 €)
 • Kahvi- ja teetarjoilut sekä taukovälipalan
 • Retriitin majoituksen 3-4 hengen huoneissa
 • Ruokailut retriitin aikana. Hinta ei sisällä muiden kuin retriittipäivien lounaita.
Maksuerät

Voit maksaa erissä

Varmistat paikkasi ohjelmassa maksamalla saamaasi laskua vastaan 200 € ilmoittautumisen varausmaksun (+ alv 24%), joka vähennetään ohjelman kokonaishinnasta. Maksua ei palauteta, mikäli osallistuja peruuttaa ilmoittautumisensa.

Osallistumismaksun loppuosa maksetaan elokuussa 2021. Osallistumismaksu on mahdollista maksaa myös kolmessa erässä elo-, marras- ja helmikuussa, jolloin ohjelman kokonaishintaan lisätään 45 euron toimistokulu (+ alv. 24 %).

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova. Osallistuminen on kuitenkin mahdollista perua 30.7.2021 asti siten, että ainoaksi kuluksi jää käsittelykuluna pidätettävä ilmoittautumisen varausmaksu 200 € + alv. 24 %.

Peruutuksista, jotka tapahtuvat tämän jälkeen, veloitamme 50 % koko ohjelman hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa myöhemmin kuin 14 vrk ennen ensimmäistä jaksoa veloitamme kuitenkin koko ohjelman hinnan. Kummassakin tapauksessa osallistujalla tai hänen organisaatiollaan on mahdollisuus nimetä toinen henkilö tilalle.

Ilmoittautumisen varausmaksun tai osallistumismaksun maksamatta jättäminen ei ole peruutus, vaan peruutuksesta tulee aina ilmoittaa erikseen.

Mindfulness-ohjaajakolutus Antti-Juhani Wihuri etuhinta

Hae 18.6.2021 mennessä ja saat etuhinnan lisäksi kirjapaketin ohjelman lukulistalta:

Susan Gillis Chapman: The Five Keys to Mindful Communication: Using Deep Listening and Mindful Speech to Strengthen Relationships, Heal Conflicts, and Accomplish Your Goals (Shambhala, 2012)

David Gelles: Mindful Work – How Meditation is Changing Business from the Inside out (Eamon Dolan, 2015)

Varmista paikkasi jo tänään

Paikat täytetään hakemusten perusteella saapumisjärjestyksessä. Täytä hakemus alla olevasta linkistä ja saat vastauksen hakemukseesi muutamassa päivässä.

Ryhmän koko on rajattu, joten paikka kannattaa vahvistaa hyvissä ajoin. Aiemmat ryhmät ovat tulleet nopeasti täyteen.

Nähdään Mindfulness-ohjaajakoulutuksessa!

Antti-Juhani Wihuri
Mindfulness-ohjaaja, johdon ja työyhteisöjen valmentaja & coach
Mind at Work Oy
antti-juhani.wihuri[at]mindatwork.fi, tai lomakkeella
p. 0400 300842.

P.S. Älä epäröi kysyä lisätietoja. Vastaan mielelläni kaikkiin ohjelmaa koskeviin kysymyksiin!

Ohjelma on täynnä – Voit hakea peruutuspaikalle

Syksyllä käynnistyvän ohjelman ryhmä on täynnä. Voit halutessasi kuitenkin hakea ohjelmaan mahdollisesti vapautuvalle peruutuspaikalle. Täytä hakemus alla olevasta linkistä ja saat tiedon, mikäli sinulle vapautuu paikka.

Seuraava vastaava ryhmä käynnistynee loppukeväästä 2019.

Lisätiedot: Antti-Juhani Wihuri, antti-juhani.wihuri[at]mindatwork.fi, p. 0400 300842, tai ota yhteyttä lomakkeella.

Älä missaa ohjelman haun avautumista!

Ohjelman paikat täytetään hakemusten perusteella saapumisjärjestyksessä. Haku ohjelmaan avautuu 28.5.2019.

Ryhmän koko on rajattu, joten paikka kannattaa varmistaa pian haun avauduttua. Aiemmat ohjelmat ovat täyttyneet nopeasti. Klikkaa painiketta alla ja saat muistutuksen sähköpostiisi haun avautumisesta!

Lisätiedot: Antti-Juhani Wihuri, antti-juhani.wihuri[at]mindatwork.fi, p. 0400 300842, tai ota yhteyttä lomakkeella.

Tägit: Mindfulness-ohjaajakoulutus Helsinki, Mindfulness-ohjaajakoulutus Espoo, Mindfulness-ohjaajakoulutus Vantaa, Mindfulness työssä -ohjaajakoulutus