Mindfulness työpaikalla - hyödyt työntajalle

Hyödyt työnantajalle

Tietoisuustaitojen eli mindfulnessin harjoittaminen tuottaa keskittyneen mielen ja rennon tuottavaa suorituskykyä. Se tukee myös työssä jaksamista muuttaen suhdettamme stressitekijöihin ja nopeuttaen rasituksesta palautumista. Tutkimusten mukaan se myös lisää ongelmanratkaisu-, päätöksenteko- ja vuorovaikutustaitojamme.

Tietoiset ja läsnäolevat työntekijät tuovat organisaatiolle muita enemmän lisäarvoa. Työntantajalle syntyy hyötyjä tietoisuustaitojen harjoittamisesta erityisesti seuraavilla alueilla:

  1. Suorituskyky paranee: Tietoinen läsnäolo lisää keskittymiskykyä, luovuutta ja rentoa tuloksellisuutta. Joustavuus, avoimuus uudelle informaatiolle ja tilanneherkkyys kasvavat.
  2. Organisaatio oppii tehokkaammin: Oppimiseen tarvittavat avoimuus, havaintokyky ja reflektiotaidot kasvavat.
  3. Vuorovaikutuksen laatu kehittyy: Asiakaspalvelun, esimiestyön ja keskinäisen vuorovaikutuksen laatu lisää yhdessä onnistumista ja sitä kautta tuloksellisuutta ja kilpailukykyä. Konfliktit vähenevät ja ratkeavat helpommin.
  4. Työssä jaksetaan paremmin ja pidempään: Kyky tunnistaa ja hallita stressiä paranee ja tietoisuus kuormittavista tekijöistä lisääntyy. Fyysinen terveys paranee ja syntyy pitkäkestoista ja kestävää suorituskykyä.
  5. Vähemmän poissaoloja: Sairastumisriski alenee, palautuminen nopeutuu ja kyky tulla toimeen oireiden kanssa kasvaa. Sairauskulujen aleneminen parantaa tehokkuutta ja taloudellista tulosta.
  6. Turvallisuusriskit ja poikkeustilanteet havaitaan herkemmin, ja myös virheiden määrä vähenee.
  7. Syntyy positiivisia onnistumisen kierteitä: Työnilo ja työn mielekkyys nousevat uudelle tasolle ja rennot onnistumiset kannustava uusiin
    huippusuorituksiin. Työntekijöiden vaihtuvuus vähenee.

Olisitko kiinnostunut, jos olisi olemassa keino nostaa organisaatiosi menestys uudelle tasolle ilman kiellettyjä piristeitä, ilman haitallisia sivuvaikutuksia ja vähäisin kustannuksin?

Tutustu tutkimuskoosteeseen mindfulness-harjoittelun myönteisistä vaikutuksista työssä.

Työnantajat hyötyvät tietoisuustaidoista
Ota yhteyttä!

Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian!