Case yrityksen mindfulness-ohjelman vaikuttavuus

ESIMERKKI VAIKUTTAVUUDESTA

kuuden tapaamisen mindfulness-ohjelma

Suuren pankin ylemmän johdon ryhmä tapasi kahden viikon välein 2 tuntia 30 minuuttia kerrallaan. Nimettömään alkukyselyyn vastasivat kaikki neljätoista osallistujaa ja loppukyselyyn kaikki yhtä lukuun ottamatta.

Palautteissa ohjelma sai kiitosta erityisesti tasapainoisesta kokonaisuudesta teoriaa, käytännön sovelluksia työhön sekä menetelmien harjoittamista. Myös harjoitusäänitteet, välitehtävät sekä parisparraus jaksojen välillä saivat paljon myönteisiä mainintoja.

”Parasta oli, että harjoitusten lisäksi käsittelimme jokaisella jaksolla työn ja esimiestyön arkea, positiivisia ratkaisuja arjen haasteisiin ja kuinka lisätä tietoista läsnäoloa työssä.”

”Executive Summary”

100
Keskityn työssäni paremmin
100
Toimin paremmin paineen alla
4.8/5
Arvio koko ohjelmasta

Yhteenveto osallistujien arviosta vaikutuksista

Paljonko osallistujat innostuivat harjoittamaan taitoja?

  • Osallistujat kertoivat tehneensä mindfulness-harjoituksia ohjelman käynnistyttyä keskimäärin 1h 56 min / viikko. Tämä vastaa esim. täysimittaista 20-25 minuutin harjoitusta viitenä päivänä viikossa tai runsasta 15 minuuttia päivittäin. Lukuun ei ole laskettu vapaamuotoisempia arjen keskellä toteutuneita harjoitushetkiä.
  • 100 % ohjelmaan osallistuneista kertoi jatkavansa taitojen harjoittamista opituilla harjoituksilla ohjelman jälkeen.

Ohjelma vaikutti selvästi työssä onnistumiseen

Kaikki vaikuttavuuskyselyyn vastanneet arvioivat, että ohjelma oli auttanut heitä onnistumaan paremmin työssään esimiehenä, ja joka neljäs arvioi ohjelman vaikuttaneen siihen ”selvästi” tai ”erittäin selvästi”.

Selvästi myönteinen vaikutus stressitasoon

Ohjelmassa käytettiin tieteellisesti validoitua stressikyselyä, johon löytyy laaja kansainvälinen vertailuaineisto.

Stressimittarin arvo oli ennen ohjelmaa 17,4 (terveysriski korkea) ja ohjelman jälkeen 14,4 (terveysriski keskimääräinen).

Selkeimmät muutokset liittyivät parantuneeseen hallinnantunteeseen, hermostuneisuuden ja stressinkokemuksen vähenemiseen sekä arvioon omasta kyvystä selviytyä tehtävistä.

Tehtävien vaativuuteen ja kansainvälisiin keskiarvioihin nähden tasoa 14,4 voidaan pitää varsin hyvänä.

Ota yhteyttä!

Vastaamme viestiisi mahdollisimman pian!